Σκοπός του Τάγματος δεν είναι να εγκαθιδρύσει Δογματικούς Διδασκάλους, αλλά να συναθροίσει ταπεινούς μελετητές, αφιερωμένους στην Αδελφότητα της Αιώνιας Αλήθειας. 

«Επιθύμησα να κάνω το καλό, αλλά δεν επιθύμησα να κάνω θόρυβο, γιατί ένοιωσα ότι ο θόρυβος δεν κάνει καλό και το καλό δεν κάνει θόρυβο».  

«Εξαγνίσου, ζήτα, λάβε, δράσε, διότι όλο το έργο είναι μέσα σ’ αυτούς τους τέσσερις χρόνους!» 

Louis Claude de Saint Martin