Το ΜΑΡΤΙΝΙΣΤΙΚΟ ΤΑΓΜΑ είναι μια Αδελφότητα, που λειτουργεί με ένα Σύστημα Οργάνωσης & Διοίκησης γνωστό ήδη από την Αρχαία Αίγυπτο, που χρησιμοποιείται και σήμερα και από άλλες οργανώσεις. Το σύστημα «Στοάς». Η Διοίκηση είναι ιεραρχική και ασκείται από πάνω προς τα κάτω. Επίσης, δεν υπάρχει προκαθορισμένος χρόνος για την πρόοδο δια μέσου των διαφόρων Βαθμών, αλλά εναπόκειται στην κρίση του «Μυητή-Αγνώστου Φιλοσόφου».

Δεν υφίσταται οποιουδήποτε είδους οικονομικό αντίτιμο για την Μαρτινιστική Μύηση.

Ο Μαρτινισμός, όπως και τα περισσότερα συστήματα του ονομαζόμενου «Δυτικού Εσωτερισμού» ακολουθεί την μέθοδο της «οδού της καρδιάς».

Ο αναζητητής που επιθυμεί να ακολουθήσει την Μαρτινιστική ατραπό θα πρέπει να γνωρίζει ότι με την συμμετοχή του, τοποθετεί τον εαυτόν του σε μία «εσωτερική αποστολή» η οποία θα τον οδηγήσει, μέσω της προσωπικής του συμμετοχής, μελέτης και ενασχόλησης, σε ανώτερα πνευματικά επίπεδα.

Η ματαιοδοξία, ο ατομικισμός, η ανταγωνιστική διάθεση έναντι των συνανθρώπων και η αναζήτηση αξιωμάτων, δεν έχουν θέση στο Μαρτινιστικό ιδεώδες.

Κάθε ενήλικας ανεξαρτήτως φύλου, πίστης, οικονομικής κατάστασης ή καταγωγής που έχει καλή φήμη και ζει σύμφωνα με τους Νόμους της Πολιτείας του, και είναι κάτοχος των ικανοτήτων του, μπορεί να ζητήσει να γίνει δεκτός στο Μαρτινιστικό Τάγμα.