1. Αρχέγονη Προαιώνια Παράδοση – Διδάσκαλοι του παρελθόντος.
  2. Προχριστιανική Παράδοση.
  3. Βυζαντινή Παράδοση.
  4. Αδελφοί της Ανατολής (Τάγμα υπό την αιγίδα του Αυτοκρατορος Αλεξίου Κομνηνού στον Όλυμπο Βιθυνίας-Κωνσταντινούπολη το 1090 μ.Χ. Αργότερα εμφανίσθηκε στην Θεσσαλονίκη 1750-1780 μΧ ως Τάγμα των Ασιατών Αδελφών ή Τάγμα του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή. Από αυτό το Τάγμα προέρχεται η μύηση που έδιδε ο Martines de Pasqually στους Reaux Croix).
  5. Εταιρία των Αγνώστων Φιλοσόφων (Προήλθε από το Τάγμα των Αδελφών της Ανατολής. Σε αυτό ανήκαν ο Ερρίκος Κούνραθ, ο Ερρίκος Σήθων, ο Σεντιβόγκιους, ο Δούκας Σαξώνιος Κομνηνός και ο Ιάκωβος Μπαίμε ο οποίος ενέπνευσε τον Σαιν Μαρτέν, ο οποίος και εισήλθε σε αυτήν την αδελφότητα τo 1643)
  6. Αδελφοί του Ρόδου+Σταυρού (Κάσσελ, Γερμανίας 1614 μΧ).
  7. Elus Cohen (1758 μΧ). Τάγμαπου ίδρυσε ο Jacques de Livron Joachim de la Tour de la Case Martines de Pasqually. Η απόκρυφη διδασκαλία του μεταδόθηκε στους:
  • Καμπαλιστικούς Άρειους Πάγους των Ελύ Κοέν
  • Ελευθεροτέκτονες του Ανορθωμένου Σκωτικού Τύπου υπό τον J.B.Villermoz και τους Αγαθοεργούς Ιππότες της Αγίας Πόλεως (C.B.C.S.)
  • ΑνώτερουςΆγνωστους του Louis Claude de Saint Martin

Η γραμμή διαδοχής από τον L.C.d.Saint Martin μέχρι τον Papus (G.Encausse) έχει ως εξής:

L.C.d.Saint Martin             L.C.d.Saint Martin
Chaptal   La Noue
Barnois ?                             Hannequin
Delaage     La Touche
Desbarolles      Amelie Boisse-Mortemart
G.Encausse (Papus)       A. Chaboseau
  P a p u s  

To 1890 o Gerard Encausse (Papus) ίδρυσε το πρώτο Ύπατο Συμβούλιο του Μαρτινιστικού Τάγματος. Ιδρυτικά μέλη υπήρξαν οι: Gerard Encausse (Papus), Augustin Chaboseau. Stanislas de Guaita, Lucien Chamuel, Yvon Le Loup (Paul Sédir), Paul Adam, Maurice Barrés, Josephin Péladan, Julien Lejay, Montière, Charles Barlet και Jacques Burget.

Ακολούθησαν πολλές γραμμές διαδοχής  μετά τον θάνατο του Gerard Encausse (Papus).

Η γραμμή διαδοχής του Τάγματός μας από την ίδρυση του πρώτου Μαρτινιστικού Τάγματος μέχρι σήμερα έχει συνοπτικά ως εξής:

PAPUS (Gerard Encausse)

Dunstano Cancellieri 

SINESIUS (Alessandro Sacchi)

FLAMELICUS (Marco Egidio Allegri)

ARTEPHIUS (Ottavio Ulderico Zasio)

MANAS (Francesco Bandarin)

ALDEBARAN (Gastone Ventura)

VERGILIUS (Sebastiano Caracciolo)

ENOCH (B. B.)

GABRIEL (R. R.)

 

Σύνδεσμοι:

www.ordinemartinista.net

www.martinism.eu   

www.martinism.com