«Τα βιβλία είναι τα παράθυρα της αλήθειας, αλλά όχι η πόρτα». L.C.d.Saint Martin

Προτεινόμενα βιβλία για μελέτη:

 • Ο L.C.d.S.Martin και ο Μαρτινισμός. R.Amadou
 • Πώς είναι φτιαγμένο το ανθρώπινο ον. (Papus)
 • Ο Ανθρωπος της Επιθυμίας. L.C.d.Saint Martin
 • Ο Νέος Ανθρωπος. L.C.d.Saint Martin
 • Ο Ναός της καρδιάς. Δ.Πολυχρόνης
 • Η Καββαλιστική τεχνική των γραμμάτων και των αριθμών. M.Peeke
 • Όλοι οι άνθρωποι του Μαρτινισμού. ALDEBARAN (Gastone Ventura) 
 • Περί των Αριθμών. L.C.d.Saint Martin
 • Περί Πλανών και Αληθείας L.C.d.Saint Martin
 • Φυσικός Πίνακας μεταξύ Ανθρώπου Θεού και Σύμπαντος. L.C.d.Saint Martin
 • Το Υπούργημα του Ανθρώπου του Πνεύματος. L.C.d.Saint Martin
 • Ίδε ο άνθρωπος (ECCE HOMO). L.C.d.Saint Martin
 • Πραγματεία περί της αποκαταστάσεως των Όντων. M.d.Pasqually
 • Οι Ροδόσταυροι. Christofer Makintos
 • Η Τέχνη της Καμπαλά. Johannes Reuchlin.
 • Αστρολογική Μύηση. Gerard Encausse (Papus)
 • Η ιερή τέχνη της Αστρολογίας και οι Αρχαίοι Ελληνες Θεοί. ΑΡΧΕΤΥΠΟ
 • Επισκοπήσεις επί της Μυήσεως. Renée Guenon. 
 • Επικοινωνία με το Φύλακα Άγγελο. Δ.Πολυχρόνης
 • Τα Εσωτερικά Τάγματα και το έργο τους. D.Fortune
 • Συμβολική ερμηνεία της Αποκαλύψεως του Ιωάννη. Δ.Πολυχρόνης
 • Σεφέρ Γετζιρά
 • Ο νόμος Άνθρωπος. Δ.Πολυχρόνης
 • Το Μυστικό Ταρώ. Ο. Wirth
 • Ο νόμος του Ακτινοβόλου αστέρος. Δ.Πολυχρόνης
 • Μυστική Καμπαλά. D.Fortune
 • Πυρ, Αήρ, Ύδωρ, Γη. Δ.Πολυχρόνης
 • Θεουργία και ιερά τέχνη των Μυστών. Δ.Πολυχρόνης
 • Ανθολόγιο Θεουργικών πράξεων των Ροδοσταύρων της Ανατολής. FRC
 • Μυσταγωγικές πράξεις των Ροδοσταύρων της Ανατολής. FRC
 • Αναζητώντας τον Ζοζεφέν Πελαντάν. Σάσσα Μεταλληνού Chaitow
 • Το Μυστικό της Φιλοσοφικής Λίθου [2 τόμοι]. Δ.Πολυχρόνης 
 • Η Ιστορία του Τάγματος των Αδελφών του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή. F. J. MOLITOR
 • Θεοσεβών Προσευχές. Καϊρης