«Τα βιβλία είναι τα παράθυρα της αλήθειας, αλλά όχι η πόρτα». L.C.d.Saint Martin

Προτεινόμενα βιβλία για μελέτη: